Welkom bij MEDIAQTION

PREVENTIE WAAR MOGELIJK, INTERVENTIE WAAR NODIG

Verschillen van inzicht die uiteindelijk tot conflicten kunnen leiden komen in velerlei vormen en op grote schaal voor, zowel binnen als tussen profit- en non-profitorganisaties, tussen overheid en burger alsmede tussen organisaties en hun klanten of overige betrokkenen.

Met conflictsituaties is per definitie tijd en negatieve energie gemoeid. Daarnaast leiden dergelijke situaties veelal tot relatie- en reputatieschade. De impact op de betrokkenen is in alle gevallen groot en de hieruit voortvloeiende kosten kunnen flink oplopen.

Mediaqtion heeft de kennis en kunde in huis om conflicten te voorkomen en op te lossen.
 

OVER ONS

Mediaqtion is betrokken, ambitieus, deskundig en ervaren, altijd strevend  naar een optimale dienstverlening en vooraf volledig transparant over tijd en kosten.

Specialismen

Mediation

Arbeidsconflicten, betalingsgeschillen alsook bouw en huurgerelateerde conflicten.

Debiteuren & incasso

Debiteurenbeheer, incassozaken alsook  verbetering betaalgedrag

Bouwen & Wonen

Inzetbaar als bewonersbegeleider, woonconsulent of huurincassomedewerker.

Advies, preventie & training

Intermenselijke spanningen vroegtijdig signaleren en elimineren.

Door middel van op maat gesneden en praktijkgerichte trainingen communicatieve en sociale vaardigheden optimaliseren.

Ondersteuning van- / aanvulling op reguliere functioneringsgesprekken & PAGO

Vertrouwenspersoon

Waarborging veilige, integere werkomgeving, vrij van pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie. Het besteden van passende aandacht aan voorkoming van PsychoSociale ArbeidsBelasting (PSA).

Neem contact op

Onze contactgegevens:
Email : info@mediaqtion.nl
Telefoon : 06 20743956

A. Hofmanweg 5A
2031 BH HAARLEM