Omdat in onze optiek voorkomen per definitie en te allen tijde beter is dan genezen:

Tevreden, gemotiveerde medewerkers zijn loyaal en presteren beter, ontevredenheid leidt structureel tot verlies van productiviteit, tot verzuim en verloop. De wijze waarop men binnen een organisatie met elkaar en externe partijen omgaat heeft hierop een cruciale invloed, de mensen maken het verschil.

Wij kunnen organisaties helpen om dergelijke intermenselijke spanningen vroegtijdig te signaleren en te elimineren.  Hierbij kan worden gedacht aan ondersteuning van- / aanvulling op reguliere functioneringsgesprekken alsook aan  het toevoegen van een extra aspect aan het periodieke keuringstraject.

Daarnaast kunnen we door middel van op maat gesneden en praktijkgerichte trainingen communicatieve en sociale vaardigheden optimaliseren. En zo bijdragen aan een wijze van profileren die conflictsituaties voorkomt en van toegevoegde waarde is voor het welzijn, de motivatie, prestaties en het verzuimgedrag van werknemers..

In het verlengde hiervan logischerwijs ook voor optimalisatie van de bedrijfsvoering en reputatie, kostenbeheersing en rendement.