De procedure

De basis: 

-sowieso vindt zo kort mogelijk na het eerste contactmoment een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats 

-aan de hand van een heldere presentatie worden de mogelijkheden en voordelen van Mediation toegelicht. 

-de mediator onderzoekt en beoordeelt met u objectief de (on)mogelijkheden voor uw specifieke geschil 

Idealiter vindt dit gesprek plaats met beide partijen, het is echter ook mogelijk gesprekken separaat te laten plaatsvinden. Daarnaast kan de andere partij desgewenst door ons worden benaderd. 

 

Op basis van het eerste gesprek:

-wordt een realistische prognose gemaakt van de benodigde contacttijd en additionele kosten

-desgewenst een fixed-price overeengekomen

-zo weet u op voorhand beter waar u aan toe bent  

 

In geval van opdrachtverstrekking ontvangen partijen:

-Mediationovereenkomst 

-het NMI/MfN-reglement

-de NMI/MfN-gedragsregels voor de mediator

NB: een registermediator is gebonden aan dit reglement en de gedragsregels, is daarnaast onderworpen aan het klacht- en tuchtreglement van NMI/MfN. Tevens is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

De, aan de gevonden oplossing verbonden, eindafspraken worden bekrachtigd middels een onderhandse- dan wel vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt gewaarborgd dat partijen de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk naleven.    Zo nodig, is afdwinging tot naleving te allen tijde mogelijk via de rechter.                                                                  Bij toevoeging van een executoriale titel zelfs zonder tussenkomst van de rechter, rechtstreeks via een gerechtsdeurwaarder. 

                                                                                                         

 efficiënt en effectief in conflictoplossing”