Waarom Mediation:  

Naast, maar ook in combinatie met, de reguliere rechtspraak en arbitrage, heeft mediation inmiddels een volwaardige positie verworven binnen het werkgebied van geschiloplossing in Nederland.

Vanuit de gerechten, juridische loketten, arbodiensten etc. wordt al geruime tijd ook op grote schaal doorverwezen naar mediation. Daarnaast kiezen ook steeds meer organisaties zelf voor deze vorm van buitengerechtelijke geschiloplossing voor het oplossen van zowel interne alsook externe conflicten.

-mediation is evident tijd- en kostenbesparend

-de eigen inbreng staat centraal

-de werkelijke belangen van partijen vormen de basis

-geen beslissing door een derde, maar een maatwerkoplossing in beider belang waar beide partijen ook echt achter staan

-parallel wordt actief gewerkt aan herstel van de relatie en onderlinge communicatie

-dit maakt de oplossingen optimaal werkbaar en de kans op naleving maximaal

 

                  "MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing"