Certificering

Inhoud

Welkom bij MediaQtion®

Met conflictsituaties is per definitie geld, (management)tijd en negatieve energie gemoeid, daarnaast leiden dergelijke situaties veelal tot (tijdelijk) verlies van medewerkers, productiviteit, zakelijke relaties en tot reputatieschade.        

Conflicten komen in velerlei vormen en op grote schaal voor, zowel binnen alsook tussen organisaties. Als partijen zich vastbijten in hun standpunten escaleert een conflict al snel en zien de betrokkenen dikwijls geen andere dan een juridische uitweg. Een, in een gerechtelijk procedure, gewezen vonnis lost het onderliggende conflict echter veelal niet op en leidt in vrijwel alle gevallen tot een beëindiging van de zakelijke relatie of samenwerking.                                                    

MediaQtion biedt u met business-mediation een evident goedkoper en sneller alternatief om tot een optimaal werkbare oplossing te komen voor uw conflict, met daarnaast een doelgerichte focus op communicatie en relatie. We bekijken graag de mogelijkheden met u.

Daarnaast zijn actief in het preventietraject en verzorgen wij op maat gesneden trainingen op het gebied van conflicthantering.

de 10 voordelen van onze oplossingsgerichte aanpak: 

-onderscheidend pro-actief; wij streven altijd naar een optimale oplossing en gaan kritisch om met de kosten voor partijen 

-heldere kostenprognose vooraf, desgewenst een fixed-price

-altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

-leidt in het overgrote deel van de zaken binnen 2 tot 6 weken tot een optimaal werkbare oplossing alsook een substantiele verbetering van relatie en communicatie.

-vindt plaats door een NMI/MfN registermediator met relevante werkervaring op directieniveau

-kan ook naast of in combinatie met reeds ingezette reguliere gerechtelijke procedures worden ingezet

-kan effectief worden ingezet in diverse stadia van escalatie

-kan zowel op inititiatief van beide alsook één van de partijen plaatsvinden (de andere partij wordt dan door ons benaderd)

-optimale dienstverlening door specialisatie in arbeid, betalingen, bouw en huur

-aangesloten bij-, dus erkend door de diverse verwijzende instellingen 

       MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”