De kosten:

"transparantie is voor een vanzelfsprekendheid, bij ons geen verrassingen achteraf"

Wij hanteren een tarief wat 20% lager is dan het branchegemiddelde. Dit is mogelijk door onder andere kritisch om te gaan met de overheadkosten. NB: dit tarief wordt, anders dan bij juridische bijstand, normaliter bovendien 50/50 door de partijen gedeeld, .

Tijdens het gratis kennismakingsgesprek wordt een reëele prognose gemaakt van het benodigde aantal contact- en additionele uren. Laatstgenoemde uren hebben betrekking op bestudering van het dossier, verslaglegging en eventueel door u gewenste, aanvullende diensten.

Door de meeste cliënten wordt er voor gekozen op basis hiervan een fixed fee overeen te komen.

Indien op uw verzoek op urenbasis wordt gewerkt, wordt op een reële en voor u volledig en continu inzichtelijke wijze een urenadministratie bijgehouden, bij ons geen verrekening per 0,1 uur waarbij echt iedere minuut in rekening wordt gebracht.

Zakelijke mediations worden veelal afgesloten met een vaststellingsovereenkomst, hiervoor worden separaat kosten in rekening gebracht.

Door toevoeging van een executoriale titel aan de vaststellingsovereenkomst is bij afdwinging van naleving van de gemaakte afspraken tussenkomst van de rechter niet nodig. Dit kan rechtstreeks gebeuren door inschakeling van een gerechtsdeurwaarder. Wij begeleiden bij de benodigde vastlegging in een notariële akte.

 

 "MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing"