De achtergrond:  

 

"Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook zeker ten aanzien van alle vormen van conflicten. Binnen organisaties wordt op verschillende manieren met conflicten omgegaan, e.e.a. is sowieso een onderdeel van de heersende cultuur.

 

Conflicten ontstaan en escaleren veelal door:

-gebrekkige communicatie

-voortdurende, onvoldoende opgemerkte ontevredenheid bij een van de partijen (intern of extern)

-pure focus op het eigen standpunt

-een gebrek aan inzicht in elkaars belangen

-een subjectief beeld wat partijen hebben van elkaar

-een eenzijdig beeld wat partijen hebben van de conflictsituatie

  

Van essentieel belang is het hebben van inzicht in specifiek binnen uw organisatie:

-structureel voorkomende oorzaken voor het ontstaan van conflicten

-structureel voorkomende redenen voor escalatie van conflicten

 

Nog belangrijker is inzicht in voor de organisatie geschikte:

-methoden om conflicten in een vroeg stadium op te lossen

-methoden om conflicten structureel te voorkomen

 

daarnaast:

-het verwerven van de benodigde competenties om de conflicthantering structureel te verbeteren

 

“MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”