Bouw- & huurmediation

 

MediaQtion heeft roots in bouw, beheer en verhuur van vastgoed, spreekt daardoor de taal van de sector en beschikt daarnaast over branchespecifieke kennis. Dit gegeven is de basis voor een effectieve en no-nonsenseaanpak, die escalatie kan voorkomen en in verder gevorderd stadium ook de-escalatie teweeg kan brengen.

Naast aandacht voor de inhoudelijke aspecten van het conflict is er eveneens een toekomstgerichte focus op de belangen van de betrokken partijen.

Dit opent de weg naar een oplossing in beider belang, aan de naleving waarvan beide partijen door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst gehouden zijn.

Een oplossing in beider belang, gerelateerd aan een verbeterde verstandhouding en communicatie biedt bovendien perspectief voor continuering van de zakelijke- of burenrelatie.

De toepassing van bouw- en huurmediation is eveneens mogelijk naast of in combinatie met een procedure bij het gerecht en/of raad van arbitrage.

MediaQtion garandeert u een procedureel juiste en kwalitatief goede dienstverlening.

Wij bemiddelen in velerlei conflicten, in wisselende samenstelling, tussen corporaties / verhuurders / beheerders , VVE's ,huurders alsook tussen de diverse bij een bouwproject betrokken partijen

Bouw- en huurmediation vindt plaats in nauwe samenwerking met het kantongerecht, gemeenten, woningcorporaties, branchevereniging Bouwend Nederland en de raad van arbitrage voor de bouw

 

“MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”