Incassomediation 

Het gezamenlijke belang van partijen is, dat voor de reden voor blokkering van de betaling ,een oplossing in beider belang wordt gevonden en de vordering aansluitend op overeengekomen wijze  wordt voldaan.  

"klantvriendelijke incasso, oplossen in plaats van procederen"                                                                                        

 -zo kort mogelijk na overschrijding van de betalingstermijn de andere partij persoonlijk benaderen 

-dit kan zowel op initiatief van de debiteur alsook de crediteur gebeuren  

-in gezamenlijke en/of afzonderlijke gesprekken wordt op deskundige wijze geïnventariseerd wat de betalingsbelemmeringen en onderliggende belangen zijn 

-vervolgend wordt gezamenlijk onderzocht op welke wijze deze belemmeringen kunnen worden weggenomen en aan de echte belangen kan worden tegemoet gekomen

-in geval van liquiditeitsproblemen wordt gekeken naar de wél aanwezige betalingsmogelijkheden en toegewerkt naar een betalingsregeling

-een overeengekomen concrete betalingsafspraak en/of -regeling wordt deugdelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

-de communicatie en verstandhouding wordt hersteld; dus behoud van de zakelijke relatie                                          

Ook indien een betalingsgeschil reeds langere tijd loopt en/of er al derden voor afdwinging van de betaling zijn ingeschakeld, is dit een methode die effectief hiernaast of in combinatie hiermee kan worden ingezet.

 

          “MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”