Het betalingsconflict

"De mate van beheersbaarheid van de cash-flow bepaalt de liquiditeit en daarmee in belangrijke mate de continuïteit van uw organisatie; omzet is pas gemaakt op het moment dat het op uw bankrekening staat"

Vanuit de invalshoek van de vorderende partij wordt regelmatig gesproken over verslechtering van de betalingsmoraal. Het percentage debiteuren dat zich in verminderde mate verantwoordelijk lijkt te voelen voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen neemt ogenschijnlijk toe.

Vanuit de invalshoek van de betalingsplichtige partij is er bij de andere partij juist onvoldoende begrip voor en inzicht in de redenen welke ten grondslag liggen aan de vertraagde betaling. Opschorten van de betalingen kan het concrete gevolg zijn van liquiditeitsproblemen. Het kan echter ook worden ingezet als machtsmiddel om alsnog een correcte dienstverlening of facturatie af te dwingen of gewoon om een signaal van ontevredenheid af te geven.

"Hiermee is een betalingsgeschil al snel een feit, voor veel organisaties vormt de invloed hiervan op de bedrijfsvoering een bedreiging van importantie"

Een overmatig forcerende aanpak van de vorderende partij neemt de liquiditeitsproblemen bij de andere partij niet weg. Daarnaast ook de ontevredenheid en het verschil van inzicht niet, een vordering waarvan de betalingstermijn is overschreden wordt dikwijls betwist.

Dit laatste beperkt ook in grote mate de effectiviteit van het opstarten van een juridische procedure. Daarnaast is het hiermee gemoeide tijdspad veelal onvoorspelbaar, maar veelal sowieso veel langer dan wenselijk.

Een rechter zal een betwiste vordering zelden volledig toewijzen, een schikking in combinatie met hoge proces- en juridische bijstandskosten biedt de schuldeiser logischerwijs weinig perspectief. 

Het wel voorspelbare effect van het voorgaande is dat de relatie tussen partijen onherstelbaar wordt beschadigd. Hiervan zijn de kosten op termijn veelal aanzienlijk hoger dan de betwiste vordering, zeker als er daarnaast sprake is van reputatieschade.

 

"MediaQtion, efficiënt en effectief in onflictoplossing"