Arbeidsmediation:

Arbeidsmediation is:

-aan de ene kant gericht op het maken van concrete werkbare afspraken

-daarnaast gefocust op herstel en/of verbetering van de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen partijen. 

Arbeidsmediation kan:  

-in een vroeg stadium worden ingezet waarmee verdere escalatie kan worden voorkomen

-er ook in verder geëscaleerde conflicten voor zorgen dat een gang naar de kantonrechter, UWV of opstarten van een WIA-traject wordt voorkomen. In het merendeel van de gevallen wordt een situatie bereikt waarin voortzetting van de samenwerking weer mogelijk wordt.

-een belangrijke toegevoegde waarde zijn bij re-integratie, waarbij de wet verbetering Poortwachter de werkgever en werknemer dwingt tot een maximale inspanning

-bogen op een hoog slagingspercentage

Exit mediation: 

Indien iedere basis voor voortzetting van de samenwerking ontbreekt, kan een exit mediation er toe bijdragen dat partijen op een voorspoedige, fatsoenlijke en voor beide partijen acceptabele wijze uit elkaar gaan.

Paradoxaal genoeg: hebben arbeidsconflicten ook positieve aspecten, zijn dikwijls een bron voor vernieuwing, maken knelpunten zichtbaar etcetera. Het op de juiste wijze oplossen er van versterkt de competenties van de werknemers en draagt bij aan optimalisatie van de bedrijfsvoering.

 

“MediaQtion, efficiënt en effectief in conflictoplossing”