Het arbeidsconflict: 

Arbeidsconflicten komen in zowel profit als non-profit organisaties, in alle branches en op elk hiërarchisch niveau voor. Dergelijke conflicten gaan per definitie ten koste van de bedrijfsvoering alsook het welzijn, de motivatie en productiviteit van de medewerkers. Als logisch gevolg hiervan zijn ze kostbaar, zeker als de conflicten escaleren en leiden tot verloop of (langdurig) verzuim of zelfs een WIA-traject.

Ter illustratie:

-Arbeidsconflicten komen jaarlijks 363.000 maal in langdurige vorm voor

-dit leidt tot in 48.000 gevallen tot verzuim

-totaal tot wel 1,2 miljoen conflictgerelateerde verzuimdagen  

-daarnaast ervaren medewerkers met een langdurig arbeidsconflict 4 maal meer burn-outklachten 

-bovendien loopt de verloopgeneigdheid bij deze groep medewerkers, afhankelijk van het soort conflict, op tot wel 60%

In grote lijnen kan een onderscheid worden gemaakt in:

taakinhoudelijke conflicten                                                                                                                                       

Bij deze eerste variant spitst de discussie zich vooral toe op de wijze waarop met taken, verantwoordelijkheden, doelen, middelen en onderliggende belangen wordt omgegaan.

sociaal-emotionele conflicten                                                                                                                                   

De tweede versie houdt verband met normen, waarden, omgang, relatie en communicatie. Deze laatste conflictvorm is moeilijker te doorgronden, moeilijker op te lossen en is ook de vorm die leidt tot verzuim. Bij mediation ligt naast de conflictoplossing ook mede het zwaartepunt op relatie en communicatie.

Uiteraard komen beide soorten conflicten ook in combinatie met elkaar voor, kunnen ze elkaar veroorzaken alsook versterken.

“MediaQtion, efficiënt en effectief in onflictoplossing”